Πληροφορική

Το Επάγγελμα του Μέλλοντος

Μαθήματα του Τομέα - Β' Τάξη

α/α Μαθήματα Ώρες Γραπτές Τελικές εξετάσεις
1 Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών 1Θ+3Ε Ναι (Θ)
2 Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών 2Θ+2Ε Ναι (Θ)
3 Βασικά Θέματα Πληροφορικής 2Θ+2Ε Όχι
4 Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 1Θ+2Ε Ναι (Θ)
5 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων Όχι
6 Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων και Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού 1Θ+2Ε Όχι
7 Αγγλικά Τομέα Όχι
Σύνολο  23 ώρες

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων

Λίγα λόγια για τη Πληροφορική

    Η πληροφορική με τις εξειδικεύσεις της διαδραματίζει πλέον έναν κορυφαίο και με ολοένα αυξανόμενη σημασία ρόλο στις εξελίξεις της τεχνολογίας και της επιστήμης σε διεθνές επίπεδο.

    Τα επαγγέλματα πληροφορικής απαιτούν ερευνητική και δημιουργική σκέψη, εφευρετικότητα, φαντασία, οργανωτικές και ερευνητικές δεξιότητες, μεθοδικότητα στην εργασία και υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και συνεχούς κατάρτισης στο αντικείμενο και τις νέες τεχνολογίες.

    Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, εκπαιδευτικές μονάδες κ.ά., καθώς επίσης και σε φορείς που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής.

Ειδικότητα : Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Δίνει έμφαση

στην Τεχνική Υποστήριξη των Πληροφοριακών Συστημάτων (εγκατάσταση, συντήρηση),

και σε Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων

 Μαθήματα της Ειδικότητας - Γ' Τάξη

α/α Μαθήματα
Ώρες Γραπτές Τελικές εξετάσεις
1 Προγραμματισμός Υπολογιστών Ναι
2 Δίκτυα Υπολογιστών Ναι
3 Προγραμματισμός Υπολογιστών
(Εργαστήριο)
Όχι
4 Δίκτυα Υπολογιστών (Εργαστήριο) Όχι
5 Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς Ναι
6 Εγκατάσταση, Διαχείριση και Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων Όχι
7 Ειδικά θέματα στο Υλικό και στα Δίκτυα Υπολογιστών Όχι
8 Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτυακών Υποδομών Όχι
Σύνολο  23 ώρες

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων

Οι απόφοιτοι των ειδικοτήτων Πληροφορικής ειδικεύονται:

Στην εγκατάσταση, υποστήριξη, διαχείριση, συντήρηση και αξιοποίηση συστημάτων,

στην πώληση, εγκατάσταση και υποστήριξη υπηρεσιών και προϊόντων πληροφορικής και διαδικτυακού εξοπλισμού,

στην ανάπτυξη απλών εφαρμογών πολυμέσων και Διαδικτύου.