Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. 2019-2020

Τίτλος Σχεδίου Δράσης : "Συμμετέχω στη διαμόρφωση της αυλής του σχολείου μου"

Φυτεύω και παράγω λουλούδια

Συνεργασία μαθητών διαφόρων ειδικοτήτων για την παραγωγή φυτών.

Επαφή με την επιχειρηματική - παραγωγική διαδικασία (κατασκευή σπορείων ? σπορά ? μεταφύτευση, αύξηση φυτών, διάθεση)

Οι μαθητές :

  • εργάστηκαν σε ομάδες για την επίτευξη κοινού στόχου,
  • ανέλαβαν την τεχνική υποστήριξη ανάλογα με την ειδικότητά τους,
  • ενίσχυσαν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας.

Κατασκευή καθισμάτων

Οι μαθητές κατασκεύασαν παρτέρια και παγκάκια στην αυλή του σχολείου.

Μέσα από τη δράση αυτή απέκτησαν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες σχετιζόμενες με την επεξεργασία ξύλου και εφάρμοσαν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της κατασκευής τους.

Αισθητική Παρέμβαση

 Διαμόρφωση της σχολικής αυλής και τον περιβάλλοντα χώρου των γηπέδων.

Οι Μαθητές:

  • Εντόπισαν τις ατέλειες στις εισόδους του σχολείου και τις διόρθωσαν,
  • συνεργάστηκαν με συμμαθητές τους που μπορούν να σχεδιάσουν,
  • διαφοροποίησαν την αισθητική τους για την εμφάνιση του σχολείου,
  • πρόβαλαν την αλλαγή των χρωματισμών και τη νέα αισθητική σε όλο το σχολείο.

Ημερίδα ??Ελάτε να μας γνωρίσετε??

Σκοπός της ημερίδας η αύξηση του ποσοστού εγγεγραμμένων μαθητών για το σχολικό έτος 2020-2021 και ανασκευή των προκαταλήψεων που στιγματίζουν την επαγγελματική εκπαίδευση.

Έμφαση στην ανάδειξη των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προοπτικών των μαθητών μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Οι μαθητές : 

  • μίλησαν οργανωμένα σε κοινό για θέματα που αφορούν στην επαγγελματική εκπαίδευση,
  • συνεργάστηκαν τόσο μεταξύ τους, όσο και με τους καθηγητές τους για την προβολή της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
  • προσέγγισαν με επαγγελματικό τρόπο τοπικούς φορείς και επαγγελματίες.