Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα ERASMUS+

Η Ευρωπαϊκή Ένωση όντας από αρχαιοτάτων χρόνων η κοιτίδα του εθνολογικού πλουραλισμού και της πολιτιστικής αλληλεπίδρασης είθισται τις τελευταίες δεκαετίες να τελεί υπό την αιγίδα της και να χρηματοδοτεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ?Erasmus+?, που απευθυνόμενο σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προάγει από τον καιρό εδραίωσης του τη διά βίου μάθηση, τη διακρατική συνεργασία και την αναβάθμιση της κοινωνίας διαπλάθοντας νέους με ευρεία αντίληψη και διεθνή εμπειρία.

Το 1ο ΕΠΑΛ Ελασσόνας ξεκίνησε την τρέχουσα χρονιά την υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος ERASMUS+ ΚΑ1 με τίτλο ?Γνώση και πρακτική άσκηση σε σύγχρονα ευρωπαϊκά περιβάλλοντα εργασίας?. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν (33) μαθητές και (12 σε δύο γκρουπ) συνοδοί καθηγητές από τους παρακάτω Τομείς :

α) Μηχανολογίας

β) Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας

γ) Γεωπονίας

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν εμπειρία να γνωρίσουν και να δουν νέες τεχνικές, ενδιαφέροντα πράγματα πάνω στις ειδικότητές. Η πρακτική άσκηση έγινε στην περιοχή Πεσκάρα (24 μαθητές) και Κάμπο Μπάσο( 12 μαθητές) για το διάστημα από 3/03/2019 έως 18/03/2019 ημέρες μετακίνησης 16 ( 15 ημέρες πρακτικής άσκησης και 1 ημέρα ταξιδιού Ελλάδα ? Ιταλία και Ιταλία ? Ελλάδα )

Το πρόγραμμα κατάρτισης σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες των συμμετεχόντων με στόχο να λάβουν τις εξειδικευμένες γνώσεις ώστε σε συνδυασμό με τις προσλαμβανόμενες πρακτικές δεξιότητες και στάσεις που απαιτούνται από την ειδικότητά τους, να καταστούν ανταγωνιστικοί και ικανοί να διεκδικήσουν και να πετύχουν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας αποκτώντας μια πρώτη εργασιακή εμπειρία πάνω στην ειδικότητά τους σε μια ευρωπαϊκή πόλη και σε ευρωπαϊκά εργασιακά περιβάλλοντα. Στο πλαίσιο σχεδίου προσδοκούμε την επίτευξη πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων και οφελών, τόσο για τους συμμετέχοντες, όσο και για τους εμπλεκόμενους φορείς του εξωτερικού. Το γεγονός αυτό προσδίδει προστιθέμενη αξία στην πρόταση συμβάλλοντας:

στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής διάστασης όσον αφορά την επαγγελματική κατάρτιση και τον επαγγελματικό προσανατολισμό,

στη διάδοση της σημασίας των προγραμμάτων κινητικότητας

στη μεταφορά της Ευρωπαϊκής κουλτούρας στη χώρα αποστολής

στην πιστοποίηση γνώσεων με το Europass mobility και δημιουργία ευρωπαϊκού Βιογραφικού σημειώματος

στη δημιουργία ενός δικτύου για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ ιδρυμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και επιχειρήσεων.

Η συμμετοχή σε ένα τέτοιο σχέδιο κινητικότητας συντελεί στο να αποκομίσουν οι δικαιούχοι πολύτιμες εμπειρίες και σημαντικά εφόδια , ώστε να επιτευχθούν οι παρακάτω ειδικοί στόχοι:

να γνωρίσουν την ευρωπαϊκή συνεργασία και έτσι ώστε αυτή να αποτελέσει μοχλό βελτίωσης και ενίσχυσης της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση

να βελτιώσουν τις γλωσσικές δεξιότητες στα Αγγλικά και να εξοικειωθούν με την τεχνική.

Τέτοιου είδους ευρωπαϊκά προγράμματα σχεδιάστηκαν για να ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Αποτελούν δε μία μοναδική ευκαιρία να έρθει ο μαθητής σε επαφή με διαφορετικές κουλτούρες και έθνη. Γι? αυτό είναι δείγμα πολιτισμού να δοθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερους μαθητές η δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτά.